PROJEKTNO DELO

Vsebina: Odnosi med spoloma

Podružnična šola Kokrica 1.a razred

Učne metode in tehnike:

Cilji:

Kako se obnašam do nasprotnega spola?

Potek in analiza obravnave vprašanja v 1.a razredu na podružnični šoli Kokrica

 

Učenci se posedejo na blazinice v krogu. To je vsakodnevni način, kjer namenimo minuto za naše dobro počutje. Učenci kratko povedo, kako se počutijo.

 

Izhodišče za vzpostavitev problema je otrokova igra. Narisali so kaj in s kom se najraje igrajo.

Ugotovitev:

Najraje se igrajo namizne igre in to predvsem z istospolnim partnerjem ali v družinskem krogu. Predlagam, da se igramo igro, kjer ne potrebujemo igrač. Učenci so najprej začudeni, ker take igre ne poznajo. Ugibajo, kaj bi se lahko igrali?. Predlagajo igro z rokami, prsti, glavo nogami. Vse to smo uporabili. Nato jih spodbujam, naj poiščejo še kaj. Po premisleku deklica predlaga, da se lahko igramo tudi z očmi. Otroci so se med seboj začeli spogledovati. Nato sem predlagala, da je učenka samo s pogledom nekoga v krogu izbrala. Izbrana je pogled prepoznala, nič ni rekla, ampak je z nasmehom potrdila, da je pogled razumela. Nato je to ponovil še deček in izbral dečka. Igra jim je postala zelo všeč, za to sem predlagala, da se gremo sprehajat ob glasbi.Učenci so sproščeno hodili po prostoru in z očmi iskali svoj par. Sprehod je trajal toliko časa, da so vsi našli svoj par. Nato so zaplesali še nekaj taktov.

Ugotovitev

Otroci so izbrali istospolnega partnerja. Ko sem jih vprašala, zakaj so izbrali določenega sošolca ali sošolko so povedali:

Igro smo ponovili in situacija se je ponovila. Na vprašanje zakaj niso izbirali nasprotnega spola so odgovorili:

Kako se nasprotni spol obnaša do mene?

Moje mnenje o vzrokih takega obnašanja.

Potek in analiza obravnave vprašanja v 1.a razredu na Kokrici

Glede na prejšno ugotovitev ,sem vodila razgovor in smo se domenili, da se ne bomo smejali drug drugemu in se za to lahko igramo novo igro Dame in gospodje. Nekaj učencev je to igro že poznalo in so bili navdušeni. Učenka in učenec sta predstavila pravila igre. Najprej so volila dekleta zelo lepo so se priklonila in vsi fantje soprivolili. Vsak par smo nagradili z aplavzom. V drugi igri so volili fantje, nekaj deklet je izkoristilo možmost,da lahko izbor dvakrat odklonijo .

Po tej igri sem vodila razgovor o obnašanju med igro do nasprotnega spola.

Fantje so povedali:

Zelo prijetno so se počutili.

Ravno tako zadovljne so bila dekleta. Presenečena so bila nad prijaznim fantovskim obnašanjem.

Povzetek

Vodena igra je spletla pozitivne odnose med fanti in dekleti. Zanimalo pa me je obnašanje med dečki in deklicami v neorganizirani situaciji.

Po razgovoru v po spolu ločenih skupinah so mi povedali:

dekleta:

dečki:

Povzetek

V organizirani igri je odnos med spoloma pozitiven, v neorganiziranih in nenadzorovanih situacijah pa potekajo medsebojna trenja in nagajanja, predvsem zaradi želje po prevladi nad drugimi. Kakšno obnasašanje do sebe pričakujem od nasprotnega spola, poudarek na bontonu, medsebjonem spoštovanju.

Potek in analiza obravnave v 1.a razredu na Kokrici. Posedli smo se v krogu in prieeli razgovor. Učencem, se rekla, da sem vesela, ker so mi zadnjie v zaupnem kotičku potarnali o svojih težavah o medsebojnih odnosih med dečki in deklicami.

Zato sem razmišljala, kako bi te nesporazume omilili. Prinesla sem knjigo Bonton za otroke.

Otroci knjige niso poznali in smo se pogovarjali, kaj si predstavljajo pod besedo bonton.

Odgovori so bili taki:

Prebrala sem zgodbico Prvič v kinu.

Po analizi zgodbe so otroci pripovedovali svoje izkušnje nesramnega obnašanja.

Nekaj primerov smo tudi zaigrali.

Ob posameznih primerih smo ugotavljali, kako bi lahko ravnali, ne da bi prizadeli sošolcev oziroma sošolk.

Primer:

Maruša se sprehaja z igračko po razredu. David ji nagaja in ji hoče vzeti igračko, pri tem jo nevede spotakne in zbeži stran. Maruša je užaljena. Na vprašanje, kako bi ravnali, bi spor rešili, smo ugotovili: David ne bi smel zbežati, moral bi se Maruši opravieiti in ji povedati, da jo ni spotaknil nalašč. Nekaj dni po obravnavi sem opazovala otroke v razlienih situacijah.

Ugotovitve:

Fantje so risali strip na to tematiko. Deklice pa so napisale plakat prijaznih besed.

Plakat smo obesili v razredu in te besede pogosto uporabljamo.

Sklep:

Na obnašanje do naprotnega spola v tem starostnem obdobju ima že pomemben vpliv okolje. Dečki se bojijo, kako bodo reagirali dečki, deklice pa kako deklice.

Nazaj